Metalcore / Djent

Pitohui

ei

ガンガンガガガンガガゴンガン
`( ՞ةڼ◔) ヽヽ
 /つ 〇━⊂二二フゴゴカガガゴゴン
⊂~J⌒  (´・_・`)ガガガンゴガン
ガガガンゴガンガガガンゴガンゴゴカガガゴゴンガンガガガンガガゴンガンゴゴカガガゴゴンガンガンガガガンガガゴンガンゴゴカガガゴゴンガンガンみたいな曲
7Keys 5/10/12
14Keys 5/12/12←❓ 

-
-
-

Impressions